Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να υποβάλλει/αναρτά ψηφιακά στις αντίστοιχες θέσεις τα δικαιολογητικά του/της προς την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, όπως περιγράφονται στην πρόσκληση του έργου.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Τα πεδία με '' είναι υποχρεωτικά.
Συμπληρώστε τα ατομικά σας στοιχεία ΑΚΡΙΒΩΣ όπως αναφέρονται στην αστυνομική σας ταυτότητα και άλλα επίσημα έγγραφα.
Συμπληρώστε τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό σας επίπεδο και την εργασιακή σας κατάσταση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά την υποβολή της αίτησής σας.

1. Στοιχεία Ωφελουμένου

Όνομα  :
 
Επώνυμο  :
 
Πατρώνυμο  :
 
Μητρώνυμο  :
 
Ημ. Γέννησης  :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
Φύλο  :
 
Τηλέφωνο (κινητό)  :
 
Τηλέφωνο (σταθερό) :
διεύθυνση e-Mail  :
   
ΑΜΚΑ  :
 
 
Α.Φ.Μ.  :
 
 
Δ.Ο.Υ.  :
 
Α.Δ.Τ. / Α.Δ.  :
 
Αριθμός IBAN (χωρίς κενά)  :
 
 
ΑΜΑ(ΑμΙΚΑ)  :
 

2. Στοιχεία Διεύθυνσης

Διεύθυνση κατοικίας (οδός)  :
 
Διεύθυνση (αριθμός) :
 
Πόλη  :
 
Τ.Κ.  :
 
Περιφέρεια / Περιφεριακή Ενότητα  :
select
 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο

Επίπεδο εκπαίδευσης  :
Να επιλέξετε το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε ολοκληρώσει τελευταίο, σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών σας
 

4. Επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης

Επιλέξτε όσα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης σας ενδιαφέρουν με σειρά προτεραιότητας  :
Κάντε κλικ στα θεματικά αντικείμενα (στα αριστερά) και με δεξί βελάκι () μεταφέρετε το/τα αντικείμενο/α που επιθυμείτε στην λίστα των επιλεγμένων. Χρησιμοποιήστε τα βελάκια (επάνω , κάτω ) προκειμένου να ορίσετε την σειρά προτεραιότητας της επιλογής σας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί () ή () για να αφαιρέστε το θεματικό αντικείμενο από τα επιλεγμένα.

Θεματικά αντικείμενα
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα με σειρά προτίμησης
 
Έχετε πιστοποιηθεί στο παρελθόν σε συναφές πρόγραμμα κατάρτισης με το αντικείμενο κατάρτισης που επιλέξατε; 
 
Εάν απαντήσατε ΝΑΙ,
συμπληρώστε τον Τίτλο Πιστοποίησης

5. Εργασιακή κατάσταση

Η σύμβασή σας τελεί σε αναστολή;  :
 
Σχέση Εργασίας  :
 
Αριθμός ετών εργασιακής εμπειρίας  :
 
Ωράριο εργασίας (ημέρες και ώρες) :

6.Ενδιαφέρον του ωφελούμενου για το πρόγραμμα κατάρτισης

1. Για ποιους λόγους επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα κατάρτισης :


 
2. Είμαι ανοικτός σε νέες εκπαιδευτικές μεθόδους :


 
3. Συνδέεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης με τους επαγγελματικούς σας στόχους; :


 
4. Θεωρώ ότι οι γνώσεις που θα μου προσφέρει το πρόγραμμα θα μου φανούν χρήσιμες. :


 
5. Υπάρχει πιθανότητα ο χρόνος που πρέπει να διαθέσω για την παρακολούθηση του προγράμματος να σταθεί εμπόδιο στην παρακολούθηση του προγράμματος; :


 
6. Το αντικείμενο κατάρτισης εμπίπτει στα ενδιαφέροντά μου :


 
7. Μου αρέσει να συμμετέχω σε μαθησιακές διαδικασίες γιατί βοηθούν στην προσωπική και επαγγελματική μου εξέλιξη :


 
8. Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα και πιστεύω ότι η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη μας τη ζωή. :


 
9. Οι προηγούμενες γνώσεις μπορούν να με βοηθήσουν στην παρακολούθηση του προγράμματος :


 
10. Αισθάνομαι ότι έχω μάθει ήδη όσα χρειάζεται να γνωρίζω για την εργασία μου :


 

7. Αποδοχή όρων

  1. Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος και ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου για να με ενημερώνει τηλεφωνικώς ή με email σε ότι αφορά στο παραπάνω πρόγραμμα ή αντίστοιχες εκδηλώσεις και άλλα προγράμματα.
  2. Ενημερώθηκα για την Ύπαρξη Πολιτικής Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος την οποία διάβασα και κατανόησα.
  3. Η ανωτέρω αίτηση αποτελεί σύμβαση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε και εφόσον είναι όλα σωστά, επιλέξτε «Καταχώρηση αίτησης - Λήψη ΚΑΥΑΣ» στο κάτω μέρος της οθόνης για να καταχωρήσετε την αίτηση σας ή πατήστε το κουμπί «Επιστροφή» για να κάνετε διορθώσεις στην αρχική φόρμα υποβολής.
Δικαιολογητικά αίτησης :
- Μεταφορτώστε (upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
- Κάντε κλικ στο [άνοιγμα]  για να ανοίξετε το κάθε δικαιολογητικό και μεταφορτώστε το αρχείο.
- Εάν κάποιο δικαιολογητικό αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταφορτώστε το.
- Τα δικαιολογητικά για τα οποία έχετε μεταφορτώσει αρχεία, έχουν επιλεγμένη τη στήλη [Αρχείο].
- Αρχείo στo οποία εκκρεμεί ο έλεγχος ή σας έχει ζητηθεί να τo αντικαταστήσετε, μπορείτε να επαναμεταφορτώσετε νεό, αντικαθιστώντας το προηγούμενο.
- Μπορείτε να ανακτήσετε (download) κάθε αρχείο σας κάνοντας κλικ στο .
Κωδ.ΔικαιολογητικόΚατάσταση ελέγχουΠαρατηρήσειςΑρχείοΆνοιγμα
Δεν υπάρχουν εγγραφές
Footer Image